Keputusan Peperiksaan Pembedil Teori Bilangan 2 Tahun 2022

Keputusan Muktamad Peperiksaan Pembedil Teori Bilangan 2 Tahun 2022 hasil daripada Mesyuarat Panel Peperiksaan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia Bil 3/2022 bertarikh 15 Disember 2022 boleh disemak secara dalam talian di halaman berikut https://www.jmg.gov.my/semakan-keputusan-peperiksaan-pembedil-teori