Hub Informasi

JMG adalah peneraju utama dalam aspek pembangunan mineral dan perkhidmatan geosains negara dan bertanggungjawab sebagai agensi tunjak dan pembekal maklumat yang berkaitan dengan mineral dan geosains.

Data yang dikutip melalui cerapan lapangan dalam kerja-kerja pemetaan akan diproses dan diolah bagi menghasilkan maklumat yang yang berkualiti. Maklumat ini digunakan sebagai asas yang sangat penting untuk perkongsian dan diperlukan bagi pelaburan, perancangan gunatanah serta rancangan pembangunan infrastruktur negara.

Akta, Peraturan, Pekeliling & Garis Panduan

Lihat seterusnya

Data Terbuka

Baca selanjutnya

Bahan Pembentangan

Baca selanjutnya

Laporan Jabatan

Lihat seterusnya

Koleksi Keratan Akhbar

Baca selanjutnya

Kenyataan Media

Baca selanjutnya

Adakah halaman ini membantu anda?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input