Carta Organisasi

This image for Image Layouts addon

Pelan Antirasuah Organisasi

OACP JMG ini merupakan dokumen antirasuah utama yang memaparkan kesungguhan dan komitmen seluruh warga JMG di pelbagai peringkat perkhidmatan dan bidang tugas untuk sama-sama menggembeleng tenaga bagi menghapuskan amalan rasuah dan salah laku integriti dalam Jabatan ini.

Dengan adanya OACP ini, jentera JMG akan lebih fokus, terarah dan sistematik serta memudahkan aspek kawalan dan pemantauan bagi menentukan inisiatif-inisiatif yang telah, sedang dan akan dirancang dapat dilaksanakan mengikut sasaran tempoh masa yang ditetapkan selain turut memberikan kualiti, pulangan hasil atau impak yang disasarkan.
This image for Image Layouts addon

Adakah halaman ini membantu anda?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input