Laporan Tahunan JMG 2021

Laporan Tahunan JMG 2021 ini dipersembahkan dalam format baharu yang menyampaikan prestasi pencapaian tahun semasa mengikut bidang-bidang teras Jabatan.

Kaedah pelaporan juga diperkemaskan menggunakan infografik agar maklumat utama lebih mudah difahami di samping menghasilkan representasi yang lebih baik berkenaan kerja-kerja yang berjaya dilaksanakan.

Muat Turun / Baca Buku Selak