Penggerudian

Menyediakan khidmat sokongan kepada aktiviti-aktiviti Jabatan dalam kerjakerja penggerudian, penyelenggaraan jentera, peralatan mekanikal/elektrik dan kenderaan.

Berperanan dalam kerja-kerja penggerudian air tanah dan penggerudian untuk tujuan persampelan batuan dan sedimen.


Anggaran caj perkhidmatan penggerudian:

  • Penggerudian air tanah = RM40,000 satu lubang*

 

Penggerudian air tanah

  • Telaga pengeluaran = RM30,000 satu lubang*
  • Telaga cerapan = RM15,000 satu lubang*

 

*caj penggerudian pada kedalaman 100m, tidak termasuk caj perkhidmatan ujian pengepaman. Caj juga berubah bergantung kepada jarak lokasi dan kedalaman penggerudian.

Adakah halaman ini membantu anda?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input