Akta, Peraturan, Pekeliling & Garis Panduan

Akta dan Peraturan


Akta Ahli Geologi


Akta Pembangunan Mineral

Peraturan Mineral Negeri


Peraturan Kuari

Terengganu Quarry Rules
Popular 488.2 KB 178
Selangor Quarry Rules 2003
Popular 158.15 KB 334
Perak Quarry Rules 1992
Popular 560.24 KB 315
Pahang Quarry Rules 2004
Popular 528.48 KB 333


Peraturan Penyiasatan Kajibumi