WhatsApp Image 2024 04 29 at 2.11.13 PM

PRESTASI HARGA MINERAL MINGGU 26 APRIL 2024

Secara keseluruhannya hampir kesemua harga pasaran mineral logam dan arang batu pada minggu berakhir 26 April 2024 ditutup lebih rendah dengan peratusan diantara 1.54% sehingga 7.19%. Mineral logam timah menunjukkan penurunan tertinggi untuk dijual pada harga USD33,100.00 berbanding USD35,665.00 pada minggu lepas. Ini turut diikuti dengan aluminium dengan prestasi penurunan sebanyak 3.25% untuk ditutup pada harga USD2,559.00. Hanya mineral logam tembaga, nikel dan bijih besi sahaja yang merekodkan peningkatan harga sebanyak 1.23%, 0.74% dan 1.76% dengan harga jualan sebanyak USD9,868.00, USD19,175.00 dan USD110.16 bagi setiap tan metrik.

Bagi harga pasaran mineral oksida RE (REO) pula merekodkan prestasi yang hampir seimbang diantara peningkatan dan penurunan harga semasa. Antara REO yang mencatatkan prestasi peningkatan tertinggi adalah seperti Praseodymium, Neodymium dan Terbium dengan peratusan peningkatan sebanyak 4.47%, 4.34% dan 4.21% untuk dijual pada harga USD57,349.13, USD57,278.77 dan USD920,400. Selebihnya, mineral REO seperti Lanthanum, Cerium, Samarium, Europium, Ytterbium, Lutetium dan Scandium merekodkan purata prestasi penurunan yang hampir sama iaitu sebanyak 0.01% dengan perbandingan harga minggu sebelumnya.

Nilai dagangan kumpulan karbonat RE (REC) ditutup pada harga yang lebih tinggi iaitu sebanyak USD4,580.89 berbanding USD4,398.56 dengan peratusan peningkatan sebanyak 4.15%.

WhatsApp Image 2024 04 23 at 8.40.52 AM

PRESTASI HARGA MINERAL MINGGU 19 APRIL 2024

Secara keseluruhannya hampir kesemua harga pasaran mineral logam dan bijih pada minggu berakhir 19 April 2024 ditutup lebih tinggi dengan peratusan diantara 2.07% sehingga 8.32%. Mineral logam timah menunjukkan peningkatan harga yang berterusan selama 4 minggu berturut untuk dijual pada harga USD35,665.00 berbanding dengan USD32,925.00 pada minggu lepas. Ini turut diikuti dengan aluminium dengan prestasi peningkatan sebanyak 8.29%untuk ditutup pada harga USD2,645.00. Hanya mineral logam emas dan mineral tenaga arang batu sahaja yang merekodkan penurunan harga sebanyak 0.91%% dan 0.83% dengan harga dagangan sebanyak USD76.51 dan USD120.00 bagi setiap tan metrik.

Bagi harga pasaran mineral oksida RE (REO) pula, hampir kesemua menunjukkan prestasi negatif diantara 0.11% sehingga 0.75%. Penurunan harga tertinggi dicatatkan oleh mineral REO Praseodymium untuk diniagakan pada harga USD54,894.01 berbanding USD55,307.40 pada minggu lepas. Ini turut diikuti oleh oleh REO Neodymium dengan harga jualan sebanyak USD54,894.01 berbanding USD55,236.94. Terdapat juga beberapa mineral REO yang merekodkan peningkatan harga jualan seperti Gadolinium, Terbium, Holmium, Erbium dan Neodymium-Praseodymium dengan peratusan peningkatan diantara 0.41% sehingga 3.01%.

Nilai dagangan kumpulan karbonat RE (REC) ditutup pada harga yang lebih tinggi iaitu sebanyak USD4,398.56 berbanding USD4,382.32 dengan peratusan penurunan sebanyak 0.37%.

Jabatan telah melaksanakan permohonan SKSPM dan SKSK secara berperingkat mulai September 2022. Ibu Pejabat JMG dengan kerjasama Bahagian BLESS, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah berjaya mengadakan siri pendaftaran dan latihan penggunaan Sistem BLESS kepada pemegang SKSPM dan SKSK serta kakitangan JMG Negeri sepanjang tahunb 2023. Pelaksanaan permohonan dan pemprosesan SKSPM dan SKSK melalui Sistem BLESS dapat membantu Jabatan menuju ke era pendigitalan perkhidmatan dan meningkatkan integriti serta sistem penyampaian Jabatan.

Oleh yang demikian, kesemua permohonan baru dan pembaharuan SKSPM dan SKSK/Lesn Kuari (bagi JMG Negeri yang melaksanakan Kaedah-Kaedah Kuari Negeri) perlu dipohon dan diproses secara atas talian melalui Sistem BLESS mulai 1 Mac 2024.

Adakah halaman ini membantu anda?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input