Sistem Maklumat Geospatial Mineral dan Geosains Malaysia (MyGEMS)

mygems siri 1

Pusat Data Repositori JMG berfungsi sebagai bank data nasional berbentuk spatial bagi pengurusan semua maklumat geosains dan sumber mineral negara.

JMG merupakan agensi tunjak dan data custodian bagi kategori geologi merujuk kepada garis panduan custodianship bagi data geospatial oleh Pusat Geospatial Negara (PGN).