Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian dan Sistem ICT Sektor Awam

2024 06 06 09 26 54

Bersama-sama ini dilampirkan surat rasmi hebahan Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2024 - Garis Panduan Pengurusan Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam dan Surat Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2024 - Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian dan Sistem ICT Sektor Awam sebagai rujukan.

SPA_3_dan_SPA_4_2024.zip
Popular 2.68 MB 74

Surat Pekeliling Am ini juga boleh dimuat turun di Portal Rasmi Jabatan Perdana Menteri di capaian https://jpm.gov.my/ms/pekeliling-jpm/surat-pekeliling atau Portal Rasmi Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA) di capaian https://www.nacsa.gov.my/.

Did this page help you?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input