Senarai Firma Perunding Geologi yang berdaftar dengan Lembaga Ahli Geologi Malaysia

register company cyprus

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) melalui surat bertarikh 23 Januari 2020 telah meluluskan permohonan untuk mewujudkan kod bidang geologi di bawah perkhidmatan perunding fizikal, bidang bukan kejuruteraan dalam perolehan kerajaan iaitu Kod 330211 – Geologi. MOF telah mensyaratkan bahawa firma dan individu tempatan/asing yang ingin berdaftar dengan MOF dalam bidang perkhidmatan perunding fizikal di bawah kod Geologi hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan BoG.

Sehubungan dengan itu, BoG akan mula mendaftar firma perunding geologi bermula pada 22 Jun 2020. BoG telah menyediakan Garis Panduan Pendaftaran dan Tatacara Permohonan untuk rujukan firma perunding geologi yang ingin berdaftar dengan BoG.

Senarai tersebut boleh dirujuk melalui pautan berikut.

Did this page help you?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input