PERKHIDMATAN UJIAN PEMPROSESAN MINERAL (UPM) (BIJIH TIMAH, BIJIH BESI, BIJIH EMAS DAN PASIR SILIKA) DI CAWANGAN TEKNOLOGI PEMPROSESAN MINERAL (CTPM), PUSAT PENYELIDIKAN MINERAL

Perkhidmatan UPM (Bijih Timah, Bijih Besi, Bijih Emas dan Pasir Silika) kepada pelanggan dalaman dan luaran yang diberikan merangkumi ujian-ujian pemprosesan seperti berikut:

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN:

  1. BERKUATKUASA 1 Januari 2022, bayaran deposit pada kadar 30%-50% bergantung kepada Sebutharga Anggaran Kos yang dikeluarkan perlu dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani.
  2. Sebutharga Anggaran Kos bersama-sama dengan Surat Setuju Terima Perkhidmatan akan dikeluarkan berdasarkan permohonan pelanggan. Sebutharga Kos Sebenar adalah bergantung kepada bilangan ujian yang telah dijalankan.
  3. Semua ujian hanya akan dijalankan setelah bayaran deposit diterima.
  4. Senarai Ujian Pemprosesan Mineral dan harga setiap ujian adalah seperti di Jadual 2 - (sila rujuk brosur di bawah).
  5. Laporan perkhidmatan/ ujian hanya akan diserahkan kepada pelanggan setelah PPM menerima pembayaran penuh secara Tunai, Bank Draf atau Kiriman Wang atas nama Pengarah, Pusat Penyelidikan Mineral.

SENARAI_HARGA_UPM_2021.pdf