The 7th Asia Pacific Geoparks Network Symposium

305956169 10167146594730422 6067641253887397892 n

JMG telah menyertai The 7th Asia Pacific Geoparks Network Symposium pada 4 - 11/9/2022 bertempat di Satun Global Geopark, Thailand dan dua orang pakar Geopark JMG telah membentangkan kertas teknikal iaitu:

  1. En. Mat Niza bin Abdul Rahman - Geology and Geoheritage significance in Lenggong Geopark, Perak, Malaysia
  2. Pn. Nur Susila binti Md. Saaid - Geotourisme of the Jerai Geopark, Malaysia
En. Mat Niza juga telah membentangkan kertas bertajuk 'Case Study on Debris Flow in Jerai Geopark Area, Kedah' dalam mesyuarat membincangkan perkongsian maklumat dan kepakaran dalam bidang bencana geologi di kawasan Geopark di Thailand, Malaysia, Indonesia dan Jepun.
 
Wakil daripada Thailand, Malaysia, Indonesia dan Jepun teah membentangkan kajian kes bencana geologi yang berlaku di Geopark di negara masing-masing.